Leven in het nu in plaats van in het verleden

Leven vanuit je hart, je eigen gevoel, ontdaan van blokkades en beschermingsmechanismen, zorgt ervoor dat we steeds meer in de kracht van onze eigen potentie komen. Niet jezelf groot houden en het uit de weg gaan van verdriet zorgt dat we voldoening ervaren, maar juist de kwetsbaarheid van het leven aangaan, maakt dat we ten volle kunnen leven.

Wanneer we geconfronteerd worden met een moeilijke, emotionele situatie is onze onbewuste en automatische neiging om onszelf af te schermen voor een pijnlijk gevoel. Dit gebeurt met emoties die ons het idee geven dat we de situatie nu of in de toekomst kunnen voorkomen (‘had ik nu maar…’ of ‘had iemand anders nou maar…’). Ook door bang te worden voelt het alsof we nog kunnen ontsnappen aan de situatie. Je aandacht wegmaken zorgt ook dat we ons er niet meer mee bezig hoeven te houden. En hopen op betere tijden zorgt eveneens voor ontkenning.

Hierdoor leven we niet in het nu. Bovendien lijkt het erop dat zolang we een situatie in ons leven niet ‘doorleven’, we hem telkens opnieuw creëren. Hierdoor blijven we eigenlijk leven in het verleden en ontwikkelen we ons niet of niet optimaal tot onze potentie.

Past Reality Integration

PRI is een bewustzijnsleer, die gestoeld is op moderne neurowetenschappelijke inzichten en een model biedt om je eigen leven beter te begrijpen. Het heldere model laat je inzien hoe jouw verleden je huidige leven ongewenst beïnvloedt. Maar belangrijker nog, PRI biedt je de mogelijkheid om deze blokkades op te heffen. De sleutel ligt in onszelf. De sleutel tot een leven in contact met jezelf, de ander en je omgeving. Vanuit je hart, in liefde en met overgave. Creatief en energiek. Onafhankelijk en met vertrouwen. PRI helpt je die sleutel te vinden en bovenal, om hem zelf te gebruiken.

PRI gaat ervan uit dat wij als volwassene de wereld vaak zien door de bril van de afweermechanismen die we als kind hebben moeten ontwikkelen. Deze afweermechanismen zorgen ervoor dat we de pijn uit ons verleden niet hoeven te voelen. Het zijn echter deze afweermechanismen die ons als volwassene het meest doen lijden omdat ze onze waarneming van het heden zo sterk vertekenen. Angst, somberheid, boosheid, overspannenheid en gebrek aan werkelijk contact, zijn én veroorzaken in het heden onze problemen.

Achter onze afweren schuilt de oude pijn die wij als kind hebben moeten verdringen omdat het toelaten ervan op dat moment te pijnlijk zou zijn geweest om te kunnen verdragen. De situatie van het kind dat we waren was namelijk totaal anders dan die van de volwassene die we nu zijn: we waren klein, afhankelijk en overgeleverd aan anderen voor de zorg, liefde, warmte en begrip die we als kind nodig hadden.

Door de afweer te ontmantelen en de oude pijn toe te laten kunnen we die pijn gaan voelen en zien voor wat hij is: oud, niet meer behorend bij nu. We realiseren ons dan ten diepste dat het nu niet meer nodig is om ons via allerlei even pijnlijke afweermechanismen te beschermen tegen deze gevoelens.

Het doel van een PRI therapie is om steeds meer “afweervrij” in het leven te kunnen staan. Dan kunnen we leven vanuit ons hart, in verbinding met onszelf en onze omgeving. We zullen dan onze eigen kracht vinden en steeds meer leven in het nu. Het heden zullen we dan ervaren voor wat het werkelijk is: meestal verrassend onbelast.

Meer informatie over PRI vind je op de website www.pastrealityintegration.com

Wil je meer weten over mij en mijn benadering, neem dan rechtstreeks contact met mij op.

Wil je je aanmelden voor een PRI-traject, volg dan de stappen op de PRI-website.